Kestopur 1010
1-komponenta PU līme

Kestopur 1010 ir vienkomponenta mitrumā cietējoša poliuretāna līme, kas paredzēta rūpnieciski ražotu koka izstrādājumu ražošanai. Atbilst standarta EN 15425 prasībām un ir apstiprināta CE marķējumam atbilstošas līmētas koksnes ražošanai saskaņā ar standartu EN 14080.

Īpašas funkcijas

  • Pastiprināta ar mikrošķiedrām
  • Minimāla putošanās
  • Nenotek

Materiāli

Pielietojums

Kestopur 1010 ir vienkomponenta mitrumā cietējoša poliuretāna līme, kas paredzēta kokmateriālu līmēšanai. Tā atbilst standarta EN 15425 prasībām un ir apstiprināta CE marķējumam atbilstošas līmētās koksnes ražošanai saskaņā ar standartu EN 14080, kā arī CE marķējumam atbilstošu krusteniski līmētu kokmateriālu (CLT) ražošanai saskaņā ar standartu EN 16351.

To var izmantot arī citu rūpnieciski ražotu koka izstrādājumu ražošanai un pielietojumiem, kam vajadzīga īpaši laba noturība pret mitrumu.

Kestopur 1010 nesatur šķīdinātājus un formaldehīdu. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

Saistvielas veids

Poliuretāns

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,2 kg/dm³

Krāsas

Caurspīdīga; pēc sacietēšanas — gaiša.

Viskozitāte

10000 mPas (Brookfield, RVT 20 °C)

Atvērtās izturēšanas laiks

maks. 10 min
(uzklājamais daudzums: 180 g/m², koksnes mitrums: 15%, temperatūra: 20 °C, relatīvais mitrums: 50%)

Sertifikācijas un reģistrācijas

EN 15425 I 70 GP 0,3
AUS/NZ 4364:2010, I tips

Patēriņš

140–180 g/m² ķīļtapu savienojumiem
160–200 g/m² saaudzēšanai

Presēšanas laiks

No 30 min, ja tiek veikti saaudzēšanas darbi

Darba apstākļi

Temperatūra cehā: vismaz 15 °C (saskaņā ar EN 14080; EN16351; EN 15497)

Uzklāšanas temperatūra

18–30 °C (saskaņā ar EN 14080; EN16351; EN 15497)

Relatīvais mitrums

Līmēšanas laikā: 40–75%, pēc presēšanas ≥ 30% (saskaņā ar EN 14080, EN 16351)

Koka mitruma saturs

6–20% (ieteicamais mitrums: aptuv. 15%)

Šuves biezums

< 0,3 mm

Uzglabāšana

Var uzglabāt sausā un vēsā vietā (+10–20 °C). Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā iepakojumā +20 °C temperatūrā, 1000 l tvertņu glabāšanas laiks ir 4 mēneši, mazāku iepakojumu glabāšanas laiks — 6 mēneši.

Lietošanas instrukcijas

Līmējamajai virsmai jābūt tīrai un neputekļainai. Piemērota uzklāšanai ar sprauslu un lenti. Uzklājiet līmi vienmērīgā slānī uz vienas vai abām virsmām. Lai noteiktu nepieciešamo presēšanas ilgumu un pārliecinātos par līmes šuves stiprību, pirms pilna apjoma ražošanas uzsākšanas jāveic atbilstoša testēšana.

Izmantojot Kestopur 1010 līmi, ir jālieto aizsargcimdi. Ja līme tiek izsmidzināta un darbs norit temperatūrā, kas pārsniedz +40 °C, jālieto respirators.

Svaigus līmes traipus notīriet ar sausu lupatiņu un tīriet virsmu ar acetonu vai Kiilto Cleaner 307. Sacietējušu līmi var notīrīt tikai mehāniski.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
EN 15425
Ražots Somijā