Kestopur G 10
1-komponenta PU līme

Kestopur G10 ir vienkomponenta PU līme koka konstrukciju ražošanai. Tā atbilst standarta EN 15425 prasībām un ir saņēmusi atļauju CE sertificētu līmētu laminētu produktu ražošanai saskaņā ar standartu EN 14080.

Īpašas funkcijas

  • Īss presēšanas laiks
  • Ilgs atvērtās izturēšanas laiks
  • Nesatur šķiedras
  • Optimāla putu veidošanās

Materiāli

Pielietojums

Kestopur G10 ir vienkomponenta, mitrumā cietējoša poliuretāna līme koka līmēšanai. Šī līme ir testēta Štutgartes Universitātes Materiālu testēšanas centrā (MPA), kas ir neatkarīga testēšanas laboratorija, un šī līme atbilst standarta EN 15425:2017 I 70 GP 0,3 (I tipa līmes) prasībām egles, baltegles un priedes koksnei. Līme nesatur šķiedras, šķīdinātājus vai formaldehīdu. Celtniecības materiālu emisiju klasifikācijā produkts atbilst kategorijai M1. Šī tehnisko datu lapa ir sastādīta sadarbībā ar Štutgartes Universitātes Materiālu testēšanas centru.

Pielietojuma joma:
EN 14080:2013 CE sertificēti līmēti laminēti produkti
EN 16351:2015 krusteniski līmēto koka paneļu (CLT) ražošana
EN 15497:2014 masīvkoka celtniecības materiāli ar ķīļtapu savienojumiem
Koka konstrukciju ražošana. Masīvas koksnes līmēšana.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Kestopur G 10 220kg/200 l T3961.200
Kestopur G 10 Fluid cont T3961.995
Saistvielas veids

Poliuretāns

Blīvums/īpatnējais svars

apm. 1,2 kg/dm³

Krāsas

Gaiša, balta izžuvušā stāvoklī

Viskozitāte

15000 mPas (Brookfield, RVT 20 °C)

Atvērtās izturēšanas laiks

Maks. 10 min
(pielietotais daudzums 180 g/m², koksnes mitrums 15 %, temperatūra 20 °C, RH 50 %)

Sertifikācijas un reģistrācijas

EN 15425 I 70 GP 0,3
AUS/NZ 4364:2010 type I

Patēriņš

140–180 g/m² ķīļtapu savienojumiem
140–200 g/m² plakņu savienojumiem*
*optimālos aptākļos uzklājamās līmes daudzums var mainīties ap 140g/m². Tas ir pieļaujams tikai ar Kiilto un sertifikācijas iestādes akceptu.

Presēšanas laiks

Minimālais izturēšanas laiks zem spiediena 20 min (patēriņš ≤ 200 g/m², egle, koksnes mitrums 12%, izturēšana zem spiediena un cietēšana 20 °C / 65 % RH un pastāvīgi jāpārbauda maks. šuves biezums 0,1 mm)

Saspiešanas spiediens

0,6–1,0 N/mm

Darba apstākļi

Temperatūra telpā vismaz 18 °C. Pēc izturēšanas zem spiediena uzglabāt 2 stundas 20 °C temperatūrā, pirms pārvietot uz atklātas uzglabāšanas zonu.
Relatīvais mitrums: Līmēšanas laikā 40–75 % un pēc izturēšanas zem spiediena ≥ 30 % (saskaņā ar standartiem EN 14080, EN 16351)

Uzklāšanas temperatūra

Minimālā darba temperatūra 18 °C

Relatīvais mitrums

Līmēšanas laikā 40–75 % un pēc izturēšanas zem spiediena ≥ 30 % (saskaņā ar standartiem EN 14080, EN 16351)

Koka mitruma saturs

9–18 %

Izturība

Gatavs kvalitātes kontroles testam pēc 16 stundām.

Uzglabāšana

Var uzglabāt sausā un vēsā vietā (+10–20 °C). Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā iepakojumā pie +20 °C, glabāšanas laiks ir 9 mēneši.

Lietošanas instrukcijas

Ražojot kokmateriālus saskaņā ar kādu no iepriekš minētajiem EN standartiem, visos parametros jāievēro produkta ražošanas standartiem atbilstošas vērtības.

Līmējamām virsmām jābūt tīrām un bez putekļiem. Piemērots lietošanai ar sprauslas un lentes metodi. Uzklājiet līmi gludā slānī uz vienas vai abām pusēm.

Strādājot ar līmi Kestopur G 10, lietojiet aizsargcimdus. Ja vides temperatūra pie līmes izsmidzināšanas pārsniedz +40 °C, lietojiet elpceļu aizsargmasku.
Atvērtās izturēšanas laiku un presēšanas laiku zem spiediena būtiski ietekmē līmēšanas apstākļi: koksnes un gaisa mitrums un temperatūra, līmes slāņa biezums, koksnes uzsūktspēja un izmantotās līmes daudzums, tāpēc šeit norādītās vērtības ir tikai aptuvenas. Pirms ražošanas sākšanas jāveic iepriekšējie testi, lai noteiktu pietiekamu presēšanas laiku zem spiediena un līmes savienojuma stiprumu.

Līmei ir joprojām jābūt lipīgai, kad tiek pielietots spiediens, un pēc zem spiediena līmei vienmēr ir jāizspiežas no šuves. Maksimālais pieļaujamais šuves biezums ir 0,3 mm. Kad nav nodrošināta plāna šuve, laiks zem spiediena ir 4 stundas.

Svaigus līmes traipus noņemiet ar sausu drānu un notīriet skartās virsmas ar acetonu vai Kiilto Cleaner 307. Sacietējušu līmi var noņemt tikai mehāniski.

Papildus informācija

Mūsu norādījumi ir balstīti plašos pētījumos un pieredzē, un, atbilstoši starptautiskajai praksei, mēs uzņemamies atbildību tikai par produkta kvalitātes viendabību. Ņemot vērā lielo daudzumu materiālu un apstākļu, kādos tiek pielietoti mūsu produkti, mēs nevaram uzņemties atbildību par iegūtajiem rezultātiem vai jebkādiem produkta lietošanas izraisītiem bojājumiem. Pirms produkta lietošanas, it īpaši ieviešot jaunus materiālus, ražošanas iekārtas vai metodes, lietotājam ir jāveic testi, lai nodrošinātu, ka produkts ir piemērots paredzētajai lietošanai.

Vide un drošība

Neļaujiet nesacietējušai līmei bez vajadzības nonākt kontaktā ar ādu, lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par atbrīvošanos no produkta un iepakojuma sniegta www.kiilto.com.