Kiilto 97 DF
Izlīdzinošais maisījums grīdam

Mazputekļains izlīdzinošais maisījums lietošanai pirms grīdas seguma ieklāšanas. Zema sārmainība.

Īpašas funkcijas

  • Ar samazinātu putekļu daudzumu, var ieklāt ar sūkni, krāsojams
  • Labas pašizlīdzināšanās īpašības
  • Patēriņš 1.6kg/m2/mm
  • Var staigāt jau pēc 4 h
  • Var pārklāt pēc 24 h
  • Iekšdarbiem

Materiāli

Pielietojums

Piemērots 1–7 mm bieza grīdas izlīdzināšanas slāņa izveidei pirms grīdas seguma ieklāšanas.

Pamatnei jābūt tīrai, cietai un stingrai. Notīriet cementa pieniņu, krāsas šļakatas, līmes atliekas un citus netīrumus un rūpīgi nosūciet ar putekļsūcēju.

Pirms betona pamatnes izlīdzināšanas gruntējiet to ar atšķaidītu (1:4) Kiilto Start Primer vai PrimerOne grunti (20 % Kiilto grunts / 80% ūdens). Remontējamas vecas virsmas un plākšņu virsmas pirms izlīdzināšanas jāgruntē ar neatšķaidītu Kiilto Start Primer vai PrimerOne grunti. Neuzsūcošas virsmas - keramiskās flīzes vai krāsotas virsmas var tikt apstrādātas arī ar Kiilto Fix grunti.

Betona virsmai ir jāatbilst vietējiem standartiem.

Iepakojumu izmēri

20 kg maiss

Iestrādes laiks

Aptuv. 20 min (23°C, 50% relatīvais mitrums)

Lieces izturība

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Maks. graudiņu lielums

0,3 mm

Pamatnes mitrums

Betons < 90 % relatīvais mitrums

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,6 kg (aptuv. 12 litri maisījuma no viena maisa).

Pārklājams

Aptuv. 24 h/7 mm (23°C, 50% relatīvais mitrums)

Saistvielas veids

Polimēru – īpaša cementa – kaļķakmens – kvarca smilšu bāzes pulveris

Sajaukšanas attiecība

5,2-5,6 l ūdens / 20 kg maiss

Saraušanās

< 0,6 ‰ (23 °C, 50 % relatīvais mitrums)

Savienojuma stiprība

> 1,5 MPa, EN 13813

Sertifikācijas un reģistrācijas

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Slāņa biezums

1–7 mm

Spiedes izturība

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Ugunsdrošības klase

A2fl-s1

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausos apstākļos.

Uzklāšanas temperatūra

Optimālā temperatūra +18–23 °C, minimālā +10 °C

Var staigāt pa virsmu

Aptuv. 4 stundas (23°C, 50% relatīvais mitrums)

Viskozitāte

Pašizlīdzināšanās: 150–160 mm, EN 12706

pH

< 11 (zema sārmainība)

Lietošanas instrukcijas

Piepildiet maisāmo tvertni ar nepieciešamo tīra ūdens daudzumu. Kiilto 97 DF izlīdzinošā maisījuma pulveri, lēnām maisot, iejauciet vēsā (+10–25 °C), tīrā ūdenī, līdz izveidojas viendabīga, plastiska masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuveni 2 minūtes un pēc tam pirms lietošanas vēlreiz samaisa.

Izlīdzinošo maisījumu uzklājiet vienmērīgā kārtā ar platu metāla vai robotu lāpstiņu. To var uzklāt arī ar piemērotu grīdas izlīdzinošā maisījuma sūkni. Pirms jaunas kārtas uzklāšanas slānim jābūt pilnīgi nožuvušam.

Izlīdzinošā maisījuma žūšanu nedrīkst mākslīgi paātrināt, piemēram, ieslēdzot apsildi vai ventilāciju. Pārāk ātras žūšanas rezultātā var veidoties plaisas.

Ja telpā, kurā ir veikta grīdas izlīdzināšana, ir paaugstināta temperatūra vai ļoti zems gaisa relatīvais mitrums, kā arī tad, ja izlīdzināto virsmu apspīd tieši saules stari, grīda jāpārklāj ar brezentu, tiklīdz pa to var sākt staigāt. Grīdas segumu ieklājiet drīz pēc izlīdzinošā maisījuma sacietēšanas un nožūšanas. Tas pasargās virsmu no pārmērīgas izžūšanas, plaisāšanas un lobīšanās.

Var izmantot arī grīdām, kuras tiks krāsotas, bet tikai telpās ar vieglu noslodzi, taču nevar izmantot tādās telpās kā garāža vai vannas istaba. Telpās, kur tiek izmantota mitruma izolācija, piemēram, vannasistabās, izlīdzinošo maisījumu ieklāj zem mitruma izolācijas membrānas.
Nav ieteicams izmantot vietās, kas pastāvīgi atrodas zem ūdens (piemēram, baseinos).

Uzmanību! Neizmantot pārāk lielu daudzumu ūdens, tas var vājināt virsmas izturību un veicināt plaisāšanu.


Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.