Kiilto Pro D4 Polyuretan
Līme kokam

Kiilto D4 pret laikapstākļu iedarbību izturīgā koka līme ir mitrumā cietējoša poliuretāna līmvielas (PUR) vienkomponenta līme kokmateriāliem. Atbilst standarta EN 204 D4 ūdensizturības prasībām. Augsta siltumizturība. Piemērota arī koka līmēšanai pie metāla un plastmasas. Gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem.

Īpašas funkcijas

  • ļoti spēcīga saķere
  • D4 ūdensizturības klase
  • augsta siltumizturība
  • iekšdarbiem un ārdarbiem

Materiāli

Pielietojums

Koka līme gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem. Viena no līmējamajām virsmām var būt plastmasa vai metāls. Līmējot dažādu veidu plastmasas un metālus, jānodrošina atbilstoša saķere, veicot iepriekšēju testēšanu. Nav piemērota nesošu konstrukciju līmēšanai. Mitrumā cietējoša vienkomponenta līme kokmateriāliem. Šim produktam ir laba karstumizturība, un tas ir lieliski piemērots līmēšanai, kam nepieciešama ūdensizturība.

Iepakojuma izmērs Produkta kods EAN kods
750 ml T1106.935 6411511106756
Atvērtās izturēšanas laiks

Maks. 20–30 min

Blīvums/īpatnējais svars

apm. 1,2 kg/dm³

Iepakojumu izmēri

3/4 l

Koka mitruma saturs

6–20 % (ieteicamais mitrums: apm. 12–15 %)

Krāsas

Gaiša

Patēriņš

150–300 g/m²

Presēšanas laiks

2–4 h

Saistvielas veids

Poliuretāns

Saspiešanas spiediens

0.6 - 1.0 N/mm²

Uzglabāšana

Uzglabājot neatvērtā iepakojumā +20 °C temperatūrā, produkta glabāšanas laiks ir 6 mēneši,

Lietošanas instrukcijas

Līmējamajām virsmām jābūt notīrītām no putekļiem un netīrumiem. Uzklājiet līmi vienmērīgā slānī uz vienas no virsmām. Iekļaujoties atvērtajā laikā nesalīmētā veidā, saspiediet virsmas kopā un turiet tās cieši saspiestas, līdz līme izveido spēcīgu saķeri. Svaigus līmes traipus notīriet ar sausu lupatiņu un notīriet atlikumu ar acetonu vai ksilolu. Sacietējušu līmi var notīrīt tikai mehāniski. Istabas, materiālu un līmes temperatūra +18–20 °C. Izmantojiet Kiilto D4 normālajā istabas temperatūrā. Gan materiāliem, gan līmei jāļauj pielāgoties telpas temperatūrai. Apkārtējie apstākļi, piemēram, istabas temperatūra, līmes un materiālu temperatūra, gaisa mitrums, materiālu kvalitāte un mitrums, kā arī uzklātās līmes daudzums būtiski ietekmē saķeres veidošanās laiku un sacietēšanu. Tāpēc mūsu rekomendācijā dotos datus var uzskatīt tikai par pamatinformāciju.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED
Ražots Somijā