Kiilto Pro LW
Špaktele ar vieglo pildvielu mitrām telpām

Mitrumizturīga gatavā špaktele sienu un griestu izlīdzināšanai sausās un mitrās telpās. Nodrošina piemērotu virsmu hidroizolācijai, flīzēšanai un krāsošanai. Maks. slāņa biezums pāršpaktelēšanai: 3 mm, iedobēs — 10 mm. Šķīstoša ūdenī.

Īpašas funkcijas

  • Viegla špaktele sausām telpām
  • Iekštelpu sienām un griestiem, mitrumizturīga
  • Nodrošina piemērotu virsmu hidroizolācijai un flīzēšanai
  • Pāršpaktelēšanai maks. 3 mm slānī, iedobēs maks. 10 mm
  • Žūšanas laiks: 2–3 h/mm

Materiāli

Pielietojums

Kiilto LW ir ūdenī šķīstoša, lietošanai gatava universāla špaktele. Špaktele nodrošina piemērotu virsmu hidroizolācijai, flīzēšanai un krāsošanai. Atbilst standarta EN 15824:2009 prasībām.

Iepakojuma izmērs EAN kods
3 l 6411512003030
10 l 6411512003108
Blīvums/īpatnējais svars

1,1

Cietēšanas ātrums

aptuv. 2–3 h/mm (+18 °C) (atkarībā no kārtas biezuma un apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Normālos apstākļos, zemākā izmantošanas temperatūra +10 °C

Iepakojumu izmēri

3 l, 10 l plastmasas tvertne

Krāsas

Zaļganā krāsā

Maks. graudiņu lielums

0,15 mm

Saistvielas veids

Dispersijas – vieglas pildvielas kaļķakmens bāzes izlīdzināšanas špaktele

Savienojuma stiprība

> 0,5 MPa (EN15824)

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL05 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Slāņa biezums

3 mm, iedobēs: 10 mm

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto LW ir lietošanai gatava špaktele. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Ja nepieciešams, špakteli var atšķaidīt ar nelielu daudzumu ūdens. Špakteli uzklāj ar tērauda špakteļlāpstiņu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED
Ziemeļu Gulbis eko marķējums