Kiilto M1000 ECO
Grīdas un sienas segumu līme

Universāla līme vinila paklāju un flīžu, linoleja, gumijas un tekstila grīdas segumu līmēšanai. Piemērota arī grīdas segumiem, kas nesatur PVC. Piemērota arī Kiilto KeraSafe plēves ieklāšanai. Nesatur 2-etilheksanolu. Nesatur APEO savienojumus, ftalātus vai citus plastifikatorus. Piemērota arī mitrām telpām.

Īpašas funkcijas

  • universāla līme sienu un grīdas segumiem
  • ūdens bāzes
  • nav 2-etil heksanola emisijas, nesatur APEO savienojumus, ftalātus vai citus plastifikatorus
  • piemērota vairumam grīdas segumu

Materiāli

Pielietojums

Ūdens bāzes akrilātu dispersijas līme vinila paklāju un flīžu, linoleja, kā arī tekstila paklāju uz gumijas un putu pamatnes un biezu (vairāk kā 0,6 mm) vinila sienas segumu līmēšanai uz uzsūcošas un neuzsūcošas pamatnes sausās un mitrās telpās. Var izmantot grīdām ar zemgrīdas apkuri, kā arī Kiilto KeraSafe plēves ieklāšanai. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

Špakteļlāpstiņas iezāģēšana
Špakteļlāpstiņas iezāģēšana
Iepakojuma izmērs EAN kods
1 l 6411511011012
3 l 6411511011036
10 l 6411511011104
15 l 6411511011159
Blīvums/īpatnējais svars

1,1 kg/l

Iepakojumu izmēri

1 l, 3 l, 10 l, 15 l

Iestrādes laiks

slapjā līmēšana: 0–20 min.
vēlā slapjā līmēšana: 10–30 min.
ļaujot līmei apžūt: 30–60 min.

Pamatnes mitrums

betons: maks. 85 % relatīvais mitrums
koks: 8–12 %

Patēriņš

4–6 m²/l

Saistvielas veids

Akrilāta kopolimērs

Salizturība

sasalst

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Uzklāšanas temperatūra

+18–25 °C

Lietošanas instrukcijas

Pamatnei jābūt sausai, stingrai, līdzenai, attaukotai un tīrai. Rupjas un nelīdzenas virsmas izlīdzina ar piemērotu Kiilto grīdas izlīdzinošo maisījumu. Grīdas plākšņu šuvju vietas nolīdzina. Ieklājot segumu uz celtniecības plāksnēm, jāievēro plākšņu ražotāja instrukcijas.

Līmi pirms lietošanas samaisa. Uz pamatnes uzklāj ar smalki robotu špakteļlāpstiņu vai rullīti. Līmēšanu veic ar slapjās līmēšanas metodi. Segumu nekavējoties piespiež pie pamatnes un rūpīgi izlīdzina. Ja segums ir ciets vai ir jāizloka, ieteicams ļaut līmei apžūt 10–20 minūtes pirms seguma piespiešanas pie pamatnes. Līmējot blīvu segumu pie pilnīgi neuzsūcošas pamatnes, ļaujiet līmei apžūt 60 minūtes pirms seguma piespiešanas pie pamatnes. Alternatīva slapjajai līmēšanas metodei ir, kad segumu visā garumā iegremdē līmē, izņem, ļauj apžūt 20–30 minūtes un tad segumu visā garumā uzmanīgi izlīdzina uz pamatnes. Svaigus līmes traipus notīra ar ūdeni. Nožuvušu līmi notīra ar izteikti sārmainu tīrīšana līdzekli vai ksilolu. Līmējot segumu, ievērot arī seguma ražotāja instrukcijas.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.