Kiilto OT Light
Izlīdzinošā sienu špaktele ar vieglo pildvielu

Mitrām un sausām vietām piemērota izlīdzināšanas špaktele ar vieglo pildvielu un labām aizpildīšanas īpašībām. Uzklājama ar smidzinātāju. Ļoti mazs žūšanas rukums. Pārklātā veidā piemērots arī ārdarbiem. Virsmas daļējai izlīdzināšanai: 5–50 mm; pāršpaktelēšanai: 5–30 mm. Cementa bāzes.

Īpašas funkcijas

  •  Cementa saistviela, ar vieglo pildvielu
  •  Piemērota arī uzklāšanai ar smidzinātāju
  •  Sausām un mitrām vietām
  •  Piemērota arī ārdarbiem, ja to vēlāk pārklāj
  •  Nožūšanas laiks: 1–3 dienas
  •  Daļējai izlīdzināšanai: 5–50 mm, Pāršpaktelēšanai: 5–30 mm
  •  Patēriņš: 1,3 kg/m²/mm


   

Materiāli

Pielietojums

Kiilto OT Light špaktele ar vieglo pildvielu akmens materiālu sienu virsmām. Apstrādāto virsmu var krāsot vai flīzēt. Ja nepieciešama gludāka virsma, piemēram, zem hidroizolācijas membrānas, virsmu var pāršpaktelēt ar Kiilto SK Märkätilatasoite sienu špakteli, kas paredzēta mitrām telpām, vai noguldināt ar tērauda špakteļlāpstiņu.

Cietēšanas ātrums

Aptuv. 1 d (+18 °C) (atkarībā no kārtas biezuma un apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +5 °C

Iepakojumu izmēri

20 kg bag

Iestrādes laiks

Aptuv. 2 stundas (+18 °C)

Krāsas

Pelēka

Maks. graudiņu lielums

2 mm

Pamatnes mitrums

Betons < 90 % relatīvais mitrums

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,3 kg

Sajaukšanas attiecība

4,2-5,0 l ūdens / 20 kg maiss

Slāņa biezums

Virsmas daļējai izlīdzināšanai: 5–50 mm; pāršpaktelēšanai: 5–30 mm.

Spiedes izturība

CSIII (EN 998-1)

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausos apstākļos.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt pietiekami stingrai, tīrai un bez putekļiem. Iekštelpās sausas porainas virsmas pirms apmešanas jāsamitrina ar ūdeni vai jāapstrādā ar ūdens un Kiilto Pro Start Primer vai Kiilto PrimerOne maisījumu (1:4).Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.
Kiilto OT Light pulveri, nepārtraukti maisot, lēni iejauc vēsā (+18–20 °C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuveni 10–15 minūtes un pēc tam samaisa vēlreiz. Uzklājiet ar smidzinātāju un nogludiniet ar tērauda špakteļlāpstiņu. Var uzklāt ar vairumu izplatītāko špakteļu smidzināšanas iekārtu pistolēm, ja tām ir pietiekami liela sprausla.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED
Rapid
Ražots Somijā
Ziemeļu Gulbis eko marķējums