Kiilto Quick
Ātri žūstoša špaktele

Ātri žūstoša, lietošanai gatava nobeiguma špaktele sienām, griestiem un koka virsmām, piemēram, logu un durvju rāmjiem, iekšdarbiem. Laba saķere arī pie krāsotām virsmām. Sīkas iedobes un šķirbas, maks. 1 mm Šķīstoša ūdenī.

Īpašas funkcijas

  • Šķirbu un nelielu iedobju aizpildīšanai
  • Sacietēšanas laiks 1–2 h
  • Var krāsot vai līmēt tapetes
  • Piemērota arī koksnei, piemēram, durvju un logu rāmjiem
  • Laba saķere arī pie krāsotām virsmām

Materiāli

Pielietojums

Kiilto Quick ir ātri žūstoša, ūdens bāzes, lietošanai gatava špaktele sienu un griestu špaktelēšanai pirms virsmas krāsošanas vai tapešu līmēšanas. Var arī izmantot kā špakteli koka virsmām (piemēram, durvīm un mēbelēm) pirms to krāsošanas.

Iepakojuma izmērs EAN kods
250 ml 6411512013503
Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,7 kg/l

Cietēšanas ātrums

Aptuv. 1–2 h/mm (+18 °C) (atkarībā no apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Normālos apstākļos, zemākā izmantošanas temperatūra +10 °C

Iepakojumu izmēri

250 ml plastmasas tūba

Krāsas

gaiša

Patēriņš

Ar vienu tūbu var noklāt aptuv. 0,2 m² lielu laukumu (slāņa biezums: 1 mm) vai aptuv. 300 mazas iedobes (15 mm x 15 mm x 1 mm).

Slāņa biezums

1 mm

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Lietošanas instrukcijas

Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Ja nepieciešams uzklāt otru slāni, tad jāpārliecinās, ka iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Nepieciešamības gadījumā uzklāto špakteles slāni slīpējiet un rūpīgi notīriet pirms jauna špakteles slāņa uzklāšanas.

Kiilto Quick ir lietošanai gatava špaktele. Uzklājiet ar tērauda špakteļlāpstiņu. Pēc nožūšanas virsmu var viegli slīpēt.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.