Kiilto Pro Solid
Parketa līme

PVA bāzes līme ar augstu sausnas saturu. Paredzēta mozaīkas parketa, gabalparketa, kā arī parketa skaņas izolācijas korķa līmēšanai. Atkarībā no parketa veida iespējams izmantot uz pietiekami cieta betona, grīdas izlīdzinošā maisījuma vai saplākšņa.

Īpašas funkcijas

  • mozaīkas parketa un parketa skaņas izolācijas korķa līmēšanai
  • augsts sausnas saturs

Materiāli

Pielietojums

Paredzēta mozaīkas parketa un parketa skaņas izolācijas korķa līmēšanai. Piemērota arī gabalparketa līmēšanai uz saplākšņa, bet tikai kombinācijā ar mehānisku fiksāciju. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

Špakteļlāpstiņas iezāģēšana
Špakteļlāpstiņas iezāģēšana
Iepakojuma izmērs EAN kods
15 l / 19 kg 6411511375152
Atvērtās izturēšanas laiks

aptuv. 20 min (+20 °C, 50 % relatīvais mitrums)

Blīvums/īpatnējais svars

aptuv. 1,3 kg/l

Iepakojumu izmēri

15 l

Pamatnes mitrums

betons: maks. 3,0 % pēc svara vai 80 % relatīvais mitrums
koks: 8–12 %

Patēriņš

2–3 m²/l

Saistvielas veids

PVA

Salizturība

Sasalst (līmes šuve iztur salu)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: trīs gadi. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Uzklāšanas temperatūra

+18–25 °C

Lietošanas instrukcijas

Iespējams izmantot uz izlīdzināta betona, saplākšņa, skaidu plāksnēm, korķa plāksnēm vai koka grīdām. Pamatnei jābūt sausai, stingrai, līdzenai un notīrītai no putekļiem un citiem saķeri mazinošiem materiāliem. Nelīdzenas betona pamatnes, ja nepieciešams, izlīdzina ar Kiilto Oy ražotu mozaīkas parketa pamatnes izlīdzinošo maisījumu.

Līmēšanas laikā telpā jābūt normālajai temperatūrai un gaisa mitrumam. Gan līmējamajam parketam, gan līmei jāļauj pielāgoties telpas temperatūrai un gaisa mitrumam. Līmi uzklāj uz pamatnes vienmērīgā slānī ar robotu lāpstiņu. Uzklāšanas laukumam jābūt tik lielam, lai to uzreiz var nosegt ar parketa dēlīšiem, kamēr līmes virskārta vēl ir svaiga. Parketa dēlīšus piespiež pie pamatnes. Parketa apakšai ir jābūt pilnībā noklātai ar līmi. Starp nekustīgām konstrukcijām, piemēram, sienām, un parketu jāatstāj 10–15 mm plata sprauga. Parketa slīpēšanu ieteicams veikt ne agrāk kā 3–6 diennaktis pēc līmēšanas.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED
Ražots Somijā