Kiilto Pro XF
Izsmidzināma, lietošanai gatava špaktele

Viegla špaktele sienu un griestu nobeiguma kārtas uzklāšanai sausās telpās pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas. Īpaši piemērota armējošo lentu iestrādei un virskārtas izlīdzināšanai. Var izsmidzināt vai uzklāt manuāli.

Īpašas funkcijas

  • Virskārtas izlīdzināšana un armējošo lentu iestrāde
  • Nodrošina ļoti gludu un baltu virsmu
  • Slāņa biezums maks. 2 mm
  • Mazs patēriņš un satur vieglu pildvielu
  • Izsmidzināma
  • Ļoti viegli slīpējama

Materiāli

Pielietojums

Kiilto XF ir izsmidzināma gatavā špaktele sienu un griestu nobeiguma kārtas uzklāšanai sausās telpās pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas. Pēc nožūšanas veido gludu, gaišu un krāsošanai gatavu virsmu. Pirms tapešu līmēšanas iesakām virsmu apstrādāt ar gruntskrāsu — vēlāk tas atvieglos tapešu noņemšanu. Piemērota arī armējošās lentes iestrādei un nogludināšanai ģipškartona plākšņu salaidumu vietās. Atbilst standartu EN 13963:2005 un EN 15824:2009 prasībām.

Iepakojuma izmērs EAN kods
Kiilto Pro XF 15 l 6411512016153
Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,0 kg/l

Cietēšanas ātrums

Aptuv. 2–3 h/mm (atkarībā no kārtas biezuma un apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +10 °C

Iepakojumu izmēri

15 l, maiss

Krāsas

Gaiša

Lieces izturība

> 0,30 MPa (EN 15824)

Maks. graudiņu lielums

0,15 mm

Pamatnes mitrums

Betons < 90 % relatīvais mitrums

Patēriņš

1,0 kg/m 2 /mm

Saistvielas veids

Polimēra — vieglas pildvielas kaļķakmens bāzes špaktele

Salizturība

Nedrīkst pakļaut sala iedarbībai

Slāņa biezums

maks. 2 mm

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Jānotīra jebkādi materiāli, kas varētu mazināt saķeri. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto XF ir lietošanai gatava špaktele. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Vajadzības gadījumā produktu var atšķaidīt ar ūdeni. Var uzklāt ar augstspiediena smidzinātāju vai manuāli ar tērauda špakteļlāpstiņu. Mehāniski uzklātu špakteles kārtu izlīdzina ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu.

Iestrādājot armējošās lentes, vispirms iepildiet špakteli. Pēc tam nogludiniet špakteli ar tērauda lāpstiņu un uzmanīgi piespiediet armējošo papīra lenti pie svaigās špakteles. Uzklājiet uz lentes otru špakteles kārtu un izlīdziniet ar tērauda lāpstiņu. Pēc nožūšanas virsmu var viegli slīpēt.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED