Kiilto Pro XM
Izsmidzināma, lietošanai gatava špaktele

Špaktele ar vieglu pildvielu sienu un griestu nobeiguma kārtas uzklāšanai sausās telpās pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas. Var izsmidzināt vai uzklāt manuāli.

Īpašas funkcijas

  • Nobeiguma špaktele ar labām aizpildīšanas īpašībām
  • Uzklājama ar smidzinātāju
  • Maks. slāņa biezums 3 mm
  • Ar vieglu pildvielu, neliels patēriņš: 1 kg/m2/mm
  • Viegli slīpējama

Materiāli

Pielietojums

Kiilto XM ir izsmidzināma gatavā špaktele sienu un griestu nobeiguma kārtas uzklāšanai sausās telpās pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas. Uzklāšanai piemērotas virsmas: špakteles pamatslānis, apmetums, ģipškartona plāksnes vai krāsotas virsmas. Pēc nožūšanas veido gludu, gaišu un krāsošanai gatavu virsmu. Pirms tapešu līmēšanas iesakām virsmu apstrādāt ar gruntskrāsu — vēlāk tas atvieglos tapešu noņemšanu. Atbilst standarta EN 15824:2017 prasībām.

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,0 kg/l

Cietēšanas ātrums

Aptuv. 2–3 h/mm (ja slāņa biezums ir mazāks par 2 mm); aptuv. 2–3 dienas (ja slāņa biezums ir līdz 5 mm) (atkarībā no apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +10 °C

Iepakojumu izmēri

15 l, maiss

Krāsas

Pelēkbalta

Maks. graudiņu lielums

0,2 mm

Pamatnes mitrums

Betons < 90 % relatīvais mitrums

Patēriņš

1,0 kg/m2/mm

Saistvielas veids

Polimēra — vieglas pildvielas kaļķakmens bāzes špaktele

Salizturība

Nedrīkst pakļaut sala iedarbībai

Slāņa biezums

maks. 3 mm

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +5°C: 1 gads

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Jānotīra jebkādi materiāli, kas varētu mazināt saķeri. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto XM ir lietošanai gatava špaktele. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Vajadzības gadījumā produktu var nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Var uzklāt ar augstspiediena smidzinātāju vai manuāli ar tērauda špakteļlāpstiņu. Ar smidzinātāju uzklātu špakteles kārtu izlīdzina ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED