Kiiltomelt S 310 beige
Karstlīme

Kiiltomelt S 310 ir EVAC bāzes karstlīme bez pildvielām malu apdares lentu līmēšanai.

Īpašas funkcijas

  • M1 klasifikācija

Materiāli

Pielietojums

Kiiltomelt S 310 ir karstlīme bez pildvielām malu apdares lentu līmēšanai, kas nodrošina plānu un neredzamu šuvi. Piemērota ar melamīnu impregnētu malu apdares lentu, PVC malu apdares lentu un līstu, ABS malu apdares lentu un līstu, finiera slokšņu, lamināta un masīvkoka līstu līmēšanai. Līme atbilst Somijas būvmateriālu emisiju klasifikācijai (M1).

GREEN CONTENT, atjaunojamu un pārstrādātu materiālu sastāvs

13%

Krāsas

Bēša

Mīkstinājuma punkts

106 °C (DIN 52011)

Viskozitāte

54 000 mPas, 200 °C, 3 s¯¹

Darba apstākļi

+18–22 °C

Uzklāšanas temperatūra

200–210 °C (uzklāšanas rullītis)

Iepakojumu izmēri

10 kg

Relatīvais mitrums

60–70%

Koka mitruma saturs

7–10%

Uzglabāšana

Neatvērtās tvertnēs maks. +40 °C, 36 mēnešus.

Lietošanas instrukcijas

Līme tiek kausēta līmes tvertnē. Iekārtas minimālais padeves ātrums ir 18 m/min. Ja padeves ātrums ir lēnāks par rekomendēto, jāpalielina līmes vai uzklāšanas rullīša temperatūra, lai novērstu līmes priekšlaicīgu atdzišanu. Ilgstoša darba pārtraukuma gadījumā līmes temperatūru ieteicams pazemināt, jo pretējā gadījumā iespējama līmes saķeres un plūstamības īpašību pasliktināšanās.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi. Rezultātu būtiski ietekmē arī darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
Ražots Somijā
GREEN CONTENT 13%