Kovete K
Cietinātājs

Kovete K izmanto kopā ar šķīdinātājus saturošām kontaktlīmēm un kurpju zolēm paredzētām līmēm.

Īpašas funkcijas

  • Uzlabo līmes šuves noturību pret karstumu, eļļām, smērvielām un ķimikālijām

Materiāli

Pielietojums

Kovete K ir ļoti reaģējošs izocianāta cietinātājs, ko izmanto kopā ar poliuretāna un polihloroprēna līmēm. Uzlabo līmes šuves noturību pret karstumu, ķimikālijām, eļļām, smērvielām, plastifikatoru utt.

Blīvums/īpatnējais svars

1,0 kg/dm³

Sajaukšanas attiecība

3–10%

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 24 mēneši.

Lietošanas instrukcijas

Ja cietinātāju lieto kopā ar poliuretāna līmēm (Novaflex), līmējamā virsma jāaktivizē apmēram 6 stundu laikā no līmes uzklāšanas.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Rezultātu būtiski ietekmē darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Produkts satur viegli gaistošus un ļoti viegli uzliesmojošus šķīdinātājus. Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā