Sitol 1600
PVAc līme

Sitol 1600 ir PVAC dispersijas līme, kas piemērota izmantošanai papīra un iepakojumu ražošanas nozarē.

Īpašas funkcijas

  • Labi piemērota uzklāšanai ar rullīti

Materiāli

Pielietojums

Sitol 1600 ir modificēta PVAC homopolimēra dispersijas līme ar ilgu apžūšanas laiku nesalīmētā veidā. Piemērota papīra un kartona līmēšanai. Var izmantot rotācijas drukas iekārtās un papīra etiķešu līmēšanai.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Sitol 1600 15 kg T1256.015
Sitol 1600 IBC cont T1256.994
Saistvielas veids

PVAC

Blīvums/īpatnējais svars

1,05 kg/dm³

pH

5

Viskozitāte

800 mPas (Brookfield RVT, 2/20, 20°C)

Uzklāšanas temperatūra

+18…+25 °C

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Lietošanas instrukcijas

Pirms līmes nožūšanas iekārtas un instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Nožuvušu līmes kārtu var noņemt ar ksilēnu.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu būtiski ietekmē faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Sertifikācija materiālu saskarei ar pārtiku
Ražots Somijā