Sitol 6740
PVOH līme

Sitol 6740 ir polivinilspirta līme celtniecības izolācijas materiālu līmēšanai.

Īpašas funkcijas


Materiāli

Pielietojums

Sitol 6740 ir paredzēta ēku siltināšanas šķiedrmateriālu līmēšanai, uzklājot ar sprauslu/smidzināšanas pistoli. Žūst lēni un veido izturīgu savienojumu. Saderīga ar Ekovilla celulozes izolāciju (VTT, ETA 09/0081) un Termex celulozes izolāciju (VTT-C-11413-15).

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Sitol 6740 15 kg T3933.015
Sitol 6740 IBC cont T3933.994
Saistvielas veids

Polivinilspirta līme

Blīvums/īpatnējais svars

1,05 kg/dm³ ( 20 °C)

pH

7

Viskozitāte

3 500 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Uzklāšanas temperatūra

+18…+25 °C

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Lietošanas instrukcijas

Pirms līmes nožūšanas iekārtas un instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Sausu līmi var notīrīt mehāniski un pēc tam skalot ar siltu ūdeni.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu būtiski ietekmē faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
Ražots Somijā